top of page
לוגו מלכה מנגיסטו.jpg
213030708_101568152203154_7409598959229324729_n.jpg

בשונה מרוב חבריי למקצוע, בחרתי עם סיום לימודי המשפטים, להתחיל את דרכי המקצועית בזירה החברתית-אזרחית, ולשלב בין העולם המשפטי לערכים המובילים אותי: צדק, שיויון ואהבת אדם.


הידע המשפטי היווה עבורי כלי עבודה חשוב במאבקים למימוש זכויות ותיקון עוולות חברתיות והשגת שוויון וצדק לפרטים וקבוצות בחברה הישראלית.


במסגרת תפקידיי השונים בתחום החברתי-אזרחי פעלתי לתקן את העוולות הממסדיות אותן פגשתי, הן באמצעות יעוץ לאזרחים שנפגעו והן בייצוגם אל מול הממסד.

לרוב, לאחר שהצגתי תשתית עובדתית של הפגיעה, זכיתי לשיתוף פעולה מצד הרשויות ולאחר משא ומתן גם השגתי מענה ראוי לבעיה. בפעמים שבהם לא הגעתי לתוצאה מספקת עבור הלקוח באמצעות משא ומתן, פניתי לערכות שיפוטיות כדי להשיג עבורו את הצדק לו הוא ראוי.
 

שיתופי הפעולה שהצלחתי לייצר עם הרשויות הביאו אותי לפתח מומחיות בחוקים, בתקנות ובנהלים של הגופים השונים, כמו גם להכיר לעומק את הדרכים להתמודד עם הבירוקרטיה והחסמים הרבים העומדים בפני מי שנדרש לקבל מענה מהרשויות או לעמוד על זכויותיו.


לאחר 10 שנים בהם צברתי ...

השירותים שלנו

Law Office
Police Cars
bottom of page