top of page

אודות

213040655_101567472203222_1059031880476391255_n.jpg

בשונה מרוב חבריי למקצוע, בחרתי עם סיום לימודי המשפטים, להתחיל את דרכי המקצועית בזירה החברתית-אזרחית, ולשלב בין העולם המשפטי לערכים המובילים אותי: צדק, שיויון ואהבת אדם.
הידע המשפטי היווה עבורי כלי עבודה חשוב במאבקים למימוש זכויות ותיקון עוולות חברתיות והשגת שוויון וצדק לפרטים וקבוצות בחברה הישראלית.


במסגרת תפקידיי השונים בתחום החברתי-אזרחי פעלתי לתקן את העוולות הממסדיות אותן פגשתי, הן באמצעות יעוץ לאזרחים שנפגעו והן בייצוגם אל מול הממסד. לרוב, לאחר שהצגתי תשתית עובדתית של הפגיעה, זכיתי לשיתוף פעולה מצד הרשויות ולאחר משא ומתן גם השגתי מענה ראוי לבעיה. בפעמים שבהם לא הגעתי לתוצאה מספקת עבור הלקוח באמצעות משא ומתן,

פניתי לערכות שיפוטיות כדי להשיג עבורו את הצדק לו הוא ראוי.
 

שיתופי הפעולה שהצלחתי לייצר עם הרשויות הביאו אותי לפתח מומחיות בחוקים, בתקנות ובנהלים של הגופים השונים, כמו גם להכיר לעומק את הדרכים להתמודד עם הבירוקרטיה והחסמים הרבים העומדים בפני מי שנדרש לקבל מענה מהרשויות או לעמוד על זכויותיו.


לאחר 10 שנים בהם צברתי ניסיון במאבקים חברתיים באמצעות הליכים מעולם המשפט האזרחי,

פניתי לדרך לא פחות חשובה: המשפט הפלילי-תעבורתי, והתגייסתי כמתמחה ליחידת תביעות

תעבורה של משטרת ישראל.


במסגרת ההתמחות ביחידת תביעות צברתי ידע רב בניהול תיקי תעבורה שונים בעבירות כגון: נהיגה בזמן פסילה, שכרות, מהירות ועוד.
 

את כל הידע והניסיון שצברתי, ביחד עם תשוקתי לצדק, תפיסת העולם החברתית שלי והמחויבות הגדולה לכל אדם שאני בוחרת לעזור לו, הבאתי למשרד העצמאי שהקמתי. במשרדי אני מיישמת את המומחיות שצברתי בשנים האחרונות ומגשימה יום יום את הערכים המובילים אותי.


העקרון המנחה שלי הוא לפעול תמיד באופן מקצועי ולדאוג לייצוג הולם, ערכי ומוסרי וכל זאת תוך מסירות ומחויבות אישית, עבודה יסודית וניתוח מעמיק על מנת להעניק לכם, הלקוחות, טיפול ממוקד להשגת התוצאה הטובה והנכונה לכם!


שילובם של התחומים החברתי-אזרחי והמשפטי מייחד אותי ואת הגישות שאני נוקטת בטיפול בעינינו של הלקוח. אני נלחמת בכל הכוח עבור לקוחותיי תוך מתן יחס אישי, מכבד ואנושי ואמונה כי אדם לאדם – אדם!

bottom of page